Profilinə görə regionda yeganə tibb müəssisəsi olan AR Səhiyyə Nazirliyi Milli Hematologiya və Transfuziologiya Mərkəzi

icraçı direktor
TƏHSİL
1998

Azərbaycan Tibb Univesiteti. Pediatriya Fakultəsi

1999

Şəhər Onkoloji Dispanseri, kimyəvi terapiya. İnternatura


TƏCRÜBƏ
1999-2000

Respublika Onko-Hematoloji Mərkəzi, Onko-Hematoloq. Kiçik elmi işçi. Qazaxstan, Almatı


2000-2002

B.Eyvazov adına ET Hematologiya və Transfuziologiya İnstitutu, Elmi işçi

2001-2015

Mərkəzi Klinik Xəstəxana. Hematoloq


2003-2009

Mərkəzi Klinik Xəstəxana. Hematologiya və Onkologiya bölməsi və Qan Bankının müdiri

2009-2012

Mərkəzi Klinik Xəstəxana. Terapiya Mərkəzinin müdiri.

2015-2017

Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris-Terapevtik Klikasının Hematologiya şöbəsinin müdiri

2017-i.k.

Talassemiya Mərkəzinin direktoru

İXTİSAS ARTIRMA KURSLARI
1999-2000

Respublika Onko-Hematoloji Mərkəzi, Onko-Hematoloq. Kiçik elmi işçi. Qazaxstan, Almatı

08.04-08.07.2002

Hematologiya və sümük iliyi transplantasiyası üzrə təkmilləşmə kursu. Nümune eğitim ve araşdırma hastanesi. Türkiyə, Ankara.

24.01-06.02.2005

ÜST-ün tədris kursu. Qanköçürmə zamanı keyfiyyətə nəzarət. Bakı

1.11-23.12.2010

Hematologiya və Sümük iliyi transplantasiyası. Course at the Medical Univesrsity of Vienna. Vyana, Avstriya

11-29.07.2014

Ankara Univesitesi Hematoloji Bilim Dalı Kemik İliği Nakli Ünitesi. Ankara. Türkiyə

01.08-30.08.2016

Onko-hematologiya və sümük iliyi transplantasiyası. Tennesi Universiteti. Memfis, ABŞ

PROFESSİONAL TƏLİMLƏR
26.11.1999

Onko-hematologiya üzrə təkminləşmə kursu. Kazaxstan.Almatı

08.04-08.07.2002

Hematologiya və sümük iliyi transplantasiyası üzrə təkmilləşmə kursu. Nümune eğitim ve araşdırma hastanesi. Türkiyə, Ankara

3-4.05.2002

I.Hemaferezis Atölye Çalışması. Türkiyə, Eskişehir

11-14.06.2002

Hastane İnfeksiyonları Kongresi. Türkiyə, Ankara

21.06.2002

Bölgesel Kan Bankacılığı Uygulanaması Kusru. Türkiyə

25.10.2002

II.Hematoloji İlk Basamak Kursu. Türkiyə. Kemer

25-28.10.2002 XXIX

Ulusal Hematoloji Kongresi. Türkiyə. Kemer

25-28.09.2004 XXXI

Ulusal Hematoloji Kongresi. Türkiyə. Belek

24.01-06.02.2005

Учебный курс ВОЗ. Управление качеством в службе переливания крови

11-13.2005

Workshop On Malignant Lymphomas. Türkiyə. İzmir

18-20.05.2005

Training Course of Organizational Aspects of Organ Transplantation. Gürcüstan, Tbilisi

28.09-02.10.2005 XXX

World Congress of the İnternational society of Hematology, Türkiyə, İstanbul

2006

32th Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation. Hamburg

2006

Onko-hematologiya kusru. Türkiyə, İzmir


21-24.03.2010

36th Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Translpantation. Austria, Vienna

1.11-23.12.2010

Course at the Medical Univesrsity of Vienna. Austia

3-6.04.2011

37th Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation. France, Paris

10-13.12.2011

53 ASH Annual Meeting and Exposition. California, San Diego

1-4.04.2012

38th Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation, Switzerland, Geneva.

7-10.04.2013

39th Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation. United Kingdom, London

16.02.2013

6th New Trends in Hematology. Türkiyə, İstanbul

06.02-03.03.2013

Hematoloji ve Kemik İliği Nakli Kursu. Memorial Hastanesi. Türkiyə, İstanbul

30.03-02.04.2013

40th Annual Meeting of the European Society for Blood and Marrow Transplantation. Milan. İtaliya


12-15.06.2014

19th Congress of European Hematology Association. Milan. Italy

11-29.07.2014

Ankara Univesitesi Hematoloji Bilim Dalı Kemik İliği Nakli Ünitesi. Ankara. Türkiyə

22-25.10.2014

40.Ulusal Hematoloji Kongresi. Antalya.Türkiyə

22-25.03.2015

41th Annual Meeting of the European Society for Blood and Marrow Transplantation. İstanbul. Türkiyə


09-12.04.2015

6th National Congress of Lymphoma Myeloma. Antalya. Turkiyə.

10.04.2015

Course of Quality Standarts of Cellular Therapy Products in Current Good Manufacturing Practices (cGMP)


İyun 2016

20-ci Avropa Hematoloqlar Assosiyasıyası konfransı, EHA. Kopenhagen, Danimarka


Aprel 2016

42-ci Avropa Sümük İliyi Transplantasiya Cəmiyyəti Konfransı, EBMT, Valensiya, İspaniya


2016 Dekabr

58-ci Amerika Hematoloqlar Cəmiyyəti Konfansı, ASH, ABŞ, San Dieqo


2017 Mart

43-cü EBMT Konfransı, Marsel, Fransa


2017 Oktyabr

VII Avrasiya Hematoloji Konfransı, İstanbul Türkiyə


2017 Dekabr

59-cu Amerika Hematoloji Cəmiyyətinin Konfransı, ASH, Atlanta ABŞ


2018 İyun

Avropa Hematoloji Kongresi (EHA) Stoqkholm İsveç


2018 Oktyabr

VIII Avrasiya Hematoloji Konfransı, İstanbul Türkiyə

ELMİ İŞ VƏ MƏQALƏLƏR
2000

Результаты програмной терапии детей подросткового возраста с острым лейкозом. Ташкент

2002

Hodgkin (HL) ve Non-Hodgkin Lenfomalı (NHL) hastalarda üçlü alkileyici protokolü ile 3tology periferik stem cell (OPSCT) Transplantasyonu ön sonuçları. Turkish Journal of Haematology. Antalya. Kemer.

2003

Akut lösemilerde periferik kök hücre transplatasyonu (PKHT): Ankara Numune hastanesi kemik iliği transplanasyonu merkezi deneyimi. Turkish Journal of Haematology.

2003

Hodgkin ve Non-Hodgkin lenfomalı hastalarda Thiotepa-Melfalan-Carboplatin(TMCB) ve İfosfamid-Carboplatin-Etoposid (İCE) rejimleri ile 4tology periferik stem cell transplantasyonu sonuçları. Turkish Journal of Haematology.

2003

Kemik iliği yetmezliği sendromlarında A 4tology periferik kök hücre Transplantasyonu: Ankara numune Hastanesi kemik iliğinin merkezi deneyimi. Turkish Journal of Haematology.


2003

Allogenik transplantasyon: Ankara Numune Hastanesi kemik iliği Transplantasyon Merkezinin sonuçları. Turkish Journal of Haematology.

2003

Pretransplant abdominal operasyon geçirmiş оtoloq ve allogenik hemoppetik stem cell transplatasyonu (HSCT) yapılmış hastalarda gastrointestinal komplikasyonları. Turkish Journal of Haematology.

2016

Çoxsaylı mielomanın klinik gedişi, diaqnostik, proqnostik və müalicəyə cavab kriteriyaları. V.T. Hüseynov. G.M. Nəsrullayeva. Azərbaycan Təbabətinin Müasir Nəaliyyətləri, 2016. N2, 247-253


2016

Hematologiya və onkologiyada adoptiv (qazanılmış) T-hüceyrəli immunoterapiya

2016

Çoxsaylı Mielomanın etiopatogenezi. Sağlamlıq

2016

İmmune Reconstitution and Outcomes after Periferal Blood Haploidentical Transplantation with Novel Conditioning and Post-Transplant Cyclophosphamide (PTCY), Biology of Blood and Marrow Transplantation, 2016.12.347


2017

Çoxsaylı mieloma zamanı kimyəvi terapiyanın periferik kök hüceyrələrin toplanmasına təsiri. Hüseynov V.T. Azırbaycan Tibb Jurnalı, 2017, N4, 127-133.


2017

Multiple myeloma and diabetes management. V.Huseynov., Leukemia Research, vol 61, supplement 1, PP-04, VIIIth İnternathional Eurasian Hematology Onkolopgy Congress, 18-21 October 2017, İstanbul, Turkey


2017

Особенности клинического течения и распространение множественной миеломы по иммунохимическим вариантам в Азербайджане. Гусейнов В.Т., Насруллаева Г. Медицинские новости, N2,74-77, Минск, Беларус.


2018

Влияние первичной терапии множественной миеломы на фоне сахарного диабета на сбор аутологичных стволовых клеток. Гусейнов В.Т., Евразийский онкологический журнал, 2018, том 6, N2, 544-550, Минск, Беларусия

87, Mirəli Qaşqay,

Bakı, Azərbaycan

[email protected]

Onlayn müraciət

1842

Çağrı Mərkəzi